Børnehaven Vimmerby

Børnehaven Vimmerby er en del af Mejruphus.

Børnehaven Vimmerby er normeret til 208 børn i alderen 3-6 år, der er fordelt på 4 teams, Katholt/Bakkegården, Krageøen, Lønneberg og Småland.

Vimmerby er beliggende ved Mejrup Kultur- og fritidscenter. Vi har hallen til rådighed hver dag samt en lækker legeplads med skov. Vi bruger lokalområdet og nyder oplevelser her.

Vi er en personalegruppe, hvor fagligheden er i højsæde, og hvor vi både er uddannet pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. Vi arbejder med fællesretning børn og unge i Holstebro Kommune. Hvor vi hver især bidrager til det faglige fællesskab.

Legen og gode leg- og læringsmiljøer har vital betydning for børns udvikling, trivsel og dannelse, og derfor er det vigtigt at vi kan til byde en bred vifte af muligheder og at vi som voksne har i fokus at understøtte børnenes lege og relationer i hverdagen.

Pædagogisk læreplan

Dokumentet beskriver Børnehaven Vimmerbys pædagogiske læreplan og evalueringen af arbejdet med læreplanen:

Børnehaven Vimmerbys pædagogiske læreplan