Vuggestuen Bulderby

Vuggestuen Bulderby, er en afdeling af Mejruphus, der yderligere består af Børnehaven Vimmerby. Vuggestuen er beliggende i et naturskønt område nær skov, eng og å.

Vuggestuen er normeret til 60 børn, fordelt på de 3 teams, Sydgården, Nordgården og Mellemgården.

Vi vægter omsorg og nærhed for det enkelte barn højt. Vi forsøger at skabe trygge rammer hvor genkendelighed for vuggestuebørnene er et af nøgleordene.

Gennem leg, samvær og aktiviteter forsøger vi at gøre børnene selvstændige, styrke deres selvværd og lære dem at omgås andre børn på tværs af alder. Vi bruger de iagttagelser, vi gør, til at tilgodese det enkelte barns behov.

Vi finder det værdifuldt, at børnene er nysgerrige og har lyst til at fordybe sig og udfolde sig kreativt. Derfor er det vigtigt, at der skabes plads og rum til disse aktiviteter. I vuggestuen er processen vigtigere end resultatet.

Naturen og udelivet lægger vi også meget vægt på. Derfor er det vigtigt, at de muligheder vi giver børnene på legepladsen, er optimale. Vi ønsker at give børnene sansemæssige og motoriske oplevelser og gennem udelivet styrke deres immunforsvar og øge deres sundhed.

Pædagogisk læreplan

Dokumentet beskriver Vuggestuen Bulderbys pædagogiske læreplan og evalueringen af arbejdet med læreplanen:

Vuggestuen Bulderbys pædagogiske læreplan